Ulica Ruska we Wrocławiu - wizualizacja, mat. prasowe

Odnowa ulicy Ruskiej. Co się zmieni?

Miasto Wrocław przedstawia plany rewitalizacji ulicy Ruskiej. Projekt zakłada przekształcenie ulicy w przestrzeń zielono-błękitną, łączącą nowoczesne rozwiązania z zachowaniem historycznych elementów. Rewitalizacja obejmie obszar od …