Wrocławski budżet 2024. Na co pójdą pieniądze?

W 2024 roku Wrocław ustanowił rekordowy budżet, gdzie wydatki osiągną 7 miliardów złotych. Tegoroczny deficyt budżetowy wyniesie około 315 milionów złotych, co jest znacznie niższą kwotą w porównaniu do poprzednich lat. Marcin Urban, skarbnik miasta, podczas rozmowy w programie „Pytamy o Wrocław” przyznał, że gdy rozpoczynał pracę 17 lat temu, budżet miasta wynosił około 1,2 miliarda złotych. To świadczy o znacznym wzroście finansowym miasta.

Wśród wyzwań w ubiegłym roku – z pandemią i polityką rządową, która wpłynęła na zamrożenie wpływów z podatku PIT dla dużych miast, Wrocław zdołał utrzymać stabilność finansową.

Znaczną część budżetu, tj. 33%, przeznaczono na oświatę, co stanowi ponad 2,3 miliarda złotych. Planowane są inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, w tym budowa nowych szkół i remonty istniejących placówek.

Dodatkowo, 48 milionów złotych zostanie wydanych na modernizację infrastruktury drogowej, w tym na budowę nowych tras tramwajowych i drogowych, co ma poprawić jakość życia mieszkańców i rozwijać komunikację miejską.

Planuje się również inwestycje w poprawę jakości powietrza, z planowanym wydatkiem 70 milionów złotych na program wymiany pieców. W planach jest także rewitalizacja zasobu mieszkaniowego miasta, w tym termomodernizacja i remonty kamienic.

Wrocław planuje również wydanie ponad 1,2 miliarda złotych na gospodarkę mieszkaniową i transport publiczny, co obejmuje utrzymanie i rozbudowę infrastruktury miejskiej.

W budżecie partycypacyjnym przewidziano ponad 69 milionów złotych na projekty zgłaszane przez mieszkańców, co podkreśla zaangażowanie w realizację inicjatyw lokalnych i zwiększa demokratyczny udział mieszkańców w decydowaniu o wydatkach.

Zakończenie budżetu na 2024 rok pokazuje, że Wrocław stawia na ambitne i zrównoważone inwestycje, które mają na celu nie tylko rozwój infrastruktury, ale również poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska. Pomimo trudności gospodarczych i politycznych, miasto wykazuje zdolność do dostosowania się do zmieniających się okoliczności, utrzymując jednocześnie stabilność finansową.