Remont Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu

Bastion Sakwowy, znajdujący się na Wzgórzu Partyzantów to jedno z wielu interesujących miejsc na mapie Wrocławia. Są to fragmenty dawnych fortyfikacji miasta, dlatego odwiedzając je można nieco cofnąć się w czasie i podziwiać dawny Wrocław.

Wiosną tego roku na Wzgórzu Partyzantów rozpoczęto prace remontowe, które mają potrwać do jesieni 2023 r., a ich celem jest przywrócenie Bastionowi Sakwowemu i jego otoczeniu dawnej świetności i zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym to miejsce we Wrocławiu.

Postęp prac na w Bastionie Sakwowym

Aktualnie są prowadzone działania w ramach pierwszego etapu inwestycji. W lipcu rozpoczęto prace nad budową nowego sklepienia na terenie Bastionu Sakwowego, ponieważ z racji stanu technicznego konieczna była rozbiórka poprzedniego. Inne sklepienia, które nie wymagają wymiany są wzmacniane przy użyciu stalowych belek. Wymieniane będą także schody prowadzące na kolumnadę, stare już zostały skute.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w gruzie pod owymi schodami znaleziono fragmenty różnego rodzaju elementów ozdobnych, przede wszystkim gzymsów, co wskazuje na to, że są one pozostałościami po dekoracji kolumnady z lat 30. XX w., kiedy została zniszczona. Dzięki temu odkryciu będzie można wiernie odtworzyć wygląd kolumnady w remontowanym bastionie, czego dopilnowanie zlecił już Miejski Konserwator Zabytków, który nadzoruje wszelkie prace na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu.

Inwestycja odrestaurowania Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu

Inwestycja, która ma trwać ok. 18 miesięcy ma składać się z trzech etapów.

Pierwszy etap to odrestaurowanie dawnej Reduty, czyli Pawilonu Perystylowego m.in. poprzez remont sali kolumnowej, pomieszczeń technicznych, a także odnowienie elewacji i otoczenia budynku.

Drugi etap obejmie remont kolumnady, zarówno w jej części naziemnej, jak i podziemnej w której znajdują się elementy infrastruktury turystycznej takie jak bufet, czy kawiarnia.

Trzeci etap inwestycji skupi się natomiast na odrestaurowaniu placu z fontanną i zagospodarowaniu otoczenia. Prace remontowe nie obejmą glorietty o wysokości 30 m z uwagi na zbyt duży koszt.

Remont Wzgórza Partyzantów będzie kosztował Wrocław prawie 27 mln zł. Miasto otrzymało na ten cel niemal 19 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład. Pieczę nad przebiegiem prac sprawuje Zarząd Inwestycji Miejskich miasta Wrocław.

Dzięki przywróceniu pierwotnego wystroju w Bastionie Sakwowym i na całym Wzgórzu Partyzantów miejsce z pewnością stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców Wrocławia, jak i turystów.