Ludność we Wrocławiu – ile mieszkańców ma Wrocław?

Wrocław to jedno z najbardziej zaludnionych miast w całej Polsce – zajmuje on aż czwarte miejsce w rankingu liczby ludności. Ile jest mieszkańców we Wrocławiu, jaka gęstość zaludnienia oraz jak zmieniała się liczba ludności na przestrzeni lat – wszystkiego dowiesz się, czytając ten artykuł.

Ile mieszkańców ma Wrocław?

Według spisu Głównego Urzędu Statystycznego z 31 grudnia 2021 roku

we Wrocławiu mieszka 642,7 tysięcy ludzi

co sprawia, że jest on czwartym najbardziej zamieszkanym miastem w Polsce.

Wrocław posiada także dużą gęstość zaludnienia – wynosi ona 2188 osoby na kilometr kwadratowy. Jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, miasto nad Odrą także zajmuje czwarte miejsce w rankingu polskich miast.

Osoby mieszkające we Wrocławiu stanowią ponad 20% całej ludności województwa dolnośląskiego. Liczba ludności Wrocławia utrzymuje się na podobnym poziomie przez około 40 lat.

Liczba ludności we Wrocławiu na przestrzeni lat

Chociaż historia Wrocławia sięga już II wieku, miasto oficjalnie powstało w wieku X. Z początku Wrocław należał do Czech, dopiero później do Polski. W 1526 roku, kiedy został na jakiś czas wcielony do monarchii Habsburgów, Wrocław liczył 22 tysiące mieszkańców.

Liczba osób mieszkających we Wrocławiu stale rosła – najbardziej gwałtowny wzrost odnotowano jednak w roku 1871, kiedy miało miejsce zjednoczenie Niemiec. Niecałe pół wieku później we Wrocławiu żyło już około pół miliona ludzi.

Wzrost następował aż do drugiej wojny światowej – w 1940 roku liczba mieszkańców wynosiła 638 905, a w 1945 na moment przekroczyła nawet milion (ze względu na masowe ucieczki ludności ze wschodu). Jednak tuż po tym gwałtownym wzroście nastąpił ogromny spadek – porażka Niemiec w wojnie przyczyniła się do ewakuacji z Wrocławia setek tysięcy ludzi.

W 1946 miasto zamieszkiwało jedynie 170 tysięcy osób. Dopiero w latach 80. XX w. Wrocław osiągnął taki poziom zaludnienia jak przed wojną. Rekordową liczbę ludności we Wrocławiu odnotowano w 2020 roku – było to 643 782 mieszkańców.