Inwestycja Wrocławia. Powstaje Oś Zachodnia.

Miasto Wrocław buduje następną, bardzo ważną, już wcześniej zaplanowaną inwestycję – Oś Zachodnią. Jej zadaniem będzie zmniejszenie natężenia ruchu drogowego na osiedlu Leśnica i zmianę kierunku ruchu tranzytowego z aktualnej drogi krajowej nr 94, na szlak komunikacyjny, który ominie osiedle Leśnica. Dodatkowo spotkają utrudnienia mieszkańców Wrocławia w postaci budowy peronów przystankowych i torowiska tramwajowego w okolicy Kosmonautów. W kwietniu rozpoczęło się włącznie nowego torowiska. Może to zająć około 6 tygodni. W tym czasie zostaną wstrzymane wszystkie tramwaje, które dojeżdżają do Leśnicy.

Dalsze prace nad Osią Zachodnią

Bardzo wiele się zmieniło od rozpoczęcia budowy projektu. We Wrocławiu powstaje wiadukt blisko ulicy Jerzmanowskiej o długości 160 metrów. Będzie miał za zadanie domykać obwodnicę Leśnicy we Wrocławskiej Osi Zachodniej. W drugiej połowie 2023 r. zakończą się prace, które będą dotyczyć obwodnicy Leśnicy, dzięki której zostanie połączona al. Kaczorowskiego z ulicą Kosmonautów.

We Wrocławiu w połowie marca, na przedniej części wiaduktu, rozstawiano pierwsze materiały. Były to o 27 metrowej długości belki, z czego każda jest o wadze 3 ton. Warto zaznaczyć, że już na tylko samym jednej przęśle będzie ich razem 24. Wszelkie prace dotyczące wiaduktu są mocno kontrolowane i uzgadniane z PKP.

Są przypuszczenia, że  zdecydowana większość robót będzie wykonywana w godzinach nocnych. Wszystko dlatego, że natężenie pociągów jest zdecydowanie zmniejszone, co mocno ułatwi prace. Zmiany również będą dotyczyć ulic Jerzmanowskiej – zmieni swój bieg, dlatego, że sytuacja jest związana z nasypem znajdującym się niedaleko lotniska.

Budowa wiaduktu  – Inwestycja Oś Zachodnia

Nad torami kolejowymi jest budowany wiadukt, który będzie na dokończeniu obwodnicy Leśnicy. Do jego powstania zostaną użyte 30 tonowe belki na 27 metrowym przęśle. Długość wiaduktu to ponad 143 metry. Bardzo poprawi się bezpieczeństwo, ponieważ po wybudowaniu wiaduktu będą mogły bezkolizyjnie poruszać się nad linią kolejową kierowcy i rowerzyści.