Wzgórze Partyzantów we Wrocławiu. Kolejne etapy remontu

Z początkiem bieżącego roku w decydujący etap weszły prace remontowe Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu rozpoczęte wiosną 2022 roku. Zgodnie z planem pierwszy etap inwestycji rewaloryzacji wzgórza ma się zakończyć za około pół roku, w ostatnim kwartale, a jej łączny koszt zamknąć się w kwocie 27 mln zł.

Odkrycia podczas prac

W ramach prowadzonych prac początkiem stycznia odkryto znajdujące się pod serlianą północną zasypane pomieszczenie, którego badaniem po uprzednim odgruzowaniu zajęli się archeolodzy. Prace te początkowo przeprowadzone były mini koparką, a w kolejnych tygodniach odkryte wnętrze ręcznie oczyszczali pracujący na miejscu robotnicy. Z historycznej dokumentacji projektowej wiadomo, że pierwotnie było to pomieszczenie gospodarcze, które jednak zasypano w trakcie późniejszej przebudowy obiektu.

Konstrukcja pawilonu

W ostatnich dniach lutego rozpoczęły się konkretne prace konstrukcyjne w budynku pawilonu perystylowego a także schodach usytuowane po jego obydwu stronach. W tym samym czasie przedsiębiorstwo budowlano-konserwatorskie Castellum z Wrocławia będące generalnym wykonawcą inwestycji rozpoczęło przygotowania do położenia nowych fundamentów, słupów oraz stropu. Jednocześnie przy kolumnadzie powstawać zaczęła nowa konstrukcja schodów a pod czujnym okiem fachowców zaczęło się odnawianie elementów ozdobnych budowli. W dalszej kolejności wykonawcy przenieśli się do samego pawilonu, gdzie na odrestaurowanie czekały kolejne elementy.

Nowe schody

Wraz z początkiem marca prace konstrukcyjne wkroczyły w kolejny etap. Zaczęły powstawać nowe schody. Rozpoczęło się też stawianie całkiem nowych słupów w pawilonie perystylowym, które zgodnie z założeniem mają być wzorowane na pierwotnym projekcie bastionu. Na sile przybrały też prace przy znajdującej się przy kolumnadzie sztukaterii. W kwestii odkrytej w trakcie prac pod posadzką niecki historycznej fontanny konserwator zabytków wraz projektantem podjęli decyzję o jej zachowaniu i wkomponowaniu w docelową aranżację obiektu.

Ogrzewanie w poziemiach

Na początku kwietnia ruszył etap układania ogrzewania podłogowego w podziemiach pod kolumnadą bowiem w znajdujących się tam pomieszczeniach docelowo ma powstać kawiarnia. Równolegle w tym samym czasie oczyszczana była podbudowa starej fontanny, w miejscu której znajdzie się nowa konstrukcja. Widoczne już stały się pierwsze efekty prowadzonych prac. Na kolumnadzie od kwietnia można już podziwiać nowe kasetony sufitowe, z kolei w pawilonie perystylowym nabierają kształtu odbudowywane kolumny.

Rekonstrukcja gzymsów

W drugiej dekadzie miesiąca na bardziej zaawansowany poziom weszły prace przy rekonstrukcji gzymsów palmetowych z gipsu ceramicznego bądź zaprawy a także głowic i konsoli. Dawną świetność, za sprawą konserwatorów zaczęła odzyskiwać więc cała sztukateria zdobiąca historyczną kolumnadę. Łącznie do odtworzenia było 125 gzymsów, a także kilka głowic i konsoli, które sukcesywnie pojawiają się na swoich miejscach.

Niedługo ruszy budowa fontanny

W połowie maja na Wzgórzu Partyzantów widać już wyraźnie, że prace są na zaawansowanym etapie. Zakończona już została odbudowa schodów przy pawilonie perystylowym a na ukończeniu są nowe kolumny. Montowane są kolejne elementy sztukaterii a w innych miejscach robotnicy układają tynki niwelując istniejące ubytki. W najbliższym czasie ruszy odbudowa fontanny przy kolumnadzie.