W elektrociepłowni Zawidawie uruchomione zostały nowe agregaty kogeneracyjne

W elektrociepłowni na wrocławskim Zawidawiu, należącej do spółki KOGENERACJA, zainicjowano działanie dwóch nowych urządzeń kogeneracyjnych. Te nowoczesne agregaty, korzystając z technologii niskoemisyjnej, przyczynią się do obniżenia emisji CO2 oraz zmniejszą zapotrzebowanie na paliwo, jednocześnie produkując tę samą ilość energii.

Zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej

Nowo uruchomione urządzenia zwiększą wydajność elektrowni zasilanej gazem, a także wzmocnią jej pozycję jako efektywnego energetycznie obiektu w systemie ciepłowniczym prowadzonym przez KOGENERACJA, część PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Łączna moc elektryczna tych agregatów wynosi 2,12 MWe.

Dodatkowo, w maju tego roku, w tym samym zakładzie wdrożono instalację solarną o łącznej powierzchni paneli wynoszącej 160 m² i zdolności cieplnej dochodzącej do 101 kWt. Zwiększenie mocy elektrycznej jest kluczowe ze względu na rosnące potrzeby mieszkańców i firm we wschodniej części Wrocławia, gdzie dynamicznie rozwijają się inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe.

Dążenie do dekarbonizacji zgodnie z planem Grupy PGE

Zgodnie z Planem Dekarbonizacji przyjętym przez Grupę PGE, elektrociepłownia we Wrocławiu ma za zadanie zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko. Od 2030 roku, ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła ma być wytwarzane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych. KOGENERACJA planuje do 2026 roku obniżyć poziom emisji CO2 o 15%.

Znacząca redukcja emisji i efektywność energetyczna

Jak podkreśla Dominik Wadecki, prezes KOGENERACJI, obie inwestycje zrealizowane w elektrociepłowni Zawidawie umożliwią redukcję emisji CO2 o ponad 14 tysięcy ton rocznie, a także przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania paliwa. Wadecki wskazuje również na inne przedsięwzięcia firmy, takie jak budowa elektrociepłowni gazowej w Siechnicach oraz plany na przyszłość, w tym rozwój nowych źródeł na terenie Elektrociepłowni Wrocław.

Ekspansja KOGENERACJI i wsparcie od NFOŚiGW

Dodatkowo, w lutym bieżącego roku, KOGENERACJA zakupiła działkę przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu, na której planuje budowę nowych jednostek wytwórczych nisko- i zeroemisyjnych, wspierających działanie EC Zawidawie. Inwestycja na Zawidawiu została częściowo sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w maju przyznał KOGENERACJI pożyczkę preferencyjną w wysokości 11 mln 185 tys. zł. Projekt ten wpisuje się w Program Priorytetowy Energia Plus oraz ogólne cele Grupy PGE dotyczące dekarbonizacji ciepłownictwa.

Ta inicjatywa nie jest pierwszym projektem KOGENERACJI wspieranym przez NFOŚiGW w rejonie Zawidawia. Już w 2017 roku firma otrzymała dofinansowanie na projekt budowy sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Na podstawie mat. prasowy Kogeneracja
Fot. Kogeneracja

Okiem mieszkańców

Inwestycja KOGENERACJI w elektrociepłownię Zawidawie jest krokiem w dobrym kierunku. Jest to kolejny krok do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko – zdrowsze otoczenie i lepszą jakość życia w naszym mieście. Choć oczywiście to tylko drobny krok i jest wiele do zrobienia.