Rodzaje biletów MPK Wrocław

Wrocławska komunikacja miejska oferuje różne rodzaje biletów dostosowane do potrzeb pasażerów. Przypominamy podstawowe typy biletów, które można nabyć.

Bilety jednorazowe

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem lub tramwajem. Bilet ten jest ważny do momentu opuszczenia pojazdu przez pasażera, jednak nie dłużej niż do przystanku końcowego lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni. W przypadku awarii pojazdu bilet jednorazowy umożliwia kontynuację jazdy innym pojazdem wskazanym przez przewoźnika.

Bilety czasowe

Bilety czasowe umożliwiają korzystanie z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach w określonym czasie:

 • 15-minutowe – do 15 minut od skasowania.
 • 30-minutowe – do 30 minut od skasowania.
 • 60-minutowe – do 60 minut od skasowania.
 • 90-minutowe – do 90 minut od skasowania.
 • 24-godzinne – przez 24 godziny od skasowania.
 • 48-godzinne – przez 48 godzin od skasowania.
 • 72-godzinne – przez 72 godziny od skasowania.
 • 168-godzinne (7-dobowe) – przez 168 godzin (7 dób) od skasowania.

Bilety imienne

Bilety te są przypisane do konkretnej osoby i oferują różne okresy ważności:

 • 7-dniowe imienne – ważne przez 7 dni kalendarzowych.
 • 30-dniowe imienne – ważne przez 30 dni kalendarzowych, umożliwiające przejazdy na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii.
 • 60-dniowe imienne – ważne przez 60 dni kalendarzowych.
 • 90-dniowe imienne – ważne przez 90 dni kalendarzowych.
 • 180-dniowe imienne – ważne przez 180 dni kalendarzowych.
 • 365-dniowe imienne – ważne przez 365 dni kalendarzowych.
 • Semestralne czteromiesięczne imienne – ważne przez 4 miesiące.
 • Semestralne pięciomiesięczne imienne – ważne przez 5 miesięcy.
 • Miesięczny imienny „Nasz Wrocław Kolej” – dla osób zamieszkałych we Wrocławiu z aktywnym statusem w programie „Nasz Wrocław”.

Bilety na okaziciela

Te bilety nie są przypisane do konkretnej osoby:

 • 30-dniowe na okaziciela – ważne przez 30 dni kalendarzowych.
 • 60-dniowe na okaziciela – ważne przez 60 dni kalendarzowych.
 • 90-dniowe na okaziciela – ważne przez 90 dni kalendarzowych.

Bilety aglomeracyjne imienne

Miesięczne bilety imienne, które uprawniają do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej oraz komunikacji kolejowej lub operatora sąsiedniej gminy na mocy porozumień międzygminnych.

Bilety grupowe

Uprawniają do przejazdu grupy nie więcej niż 15 osób na wszystkich typach linii przez 30 minut od skasowania lub do jednokrotnego przejazdu danym środkiem komunikacji.

Podsumowanie

Oferta biletowa MPK Wrocław jest bardzo różnorodna i dostosowana do różnych potrzeb pasażerów. Od biletów jednorazowych po okresowe, zarówno imienne, jak i na okaziciela, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób na wygodne podróżowanie po mieście.